Menu

May 9, 2017, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (9 maja, godz. 14.30[!], s. 237) prof. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski) przedstawi referat pt. ,,Metoda subgradientowa ze sterowaniem poziomu dla zadań minimalizacji wypukłej z ograniczeniami''.

Streszczenie. Zadanie dopuszczalności wypukłej polega na znalezieniu punktu wspólnego skończenie wielu domkniętych zbiorów wypukłych. W wielu zastosowaniach wymaga się czegoś więcej, a mianowicie znalezienie punktu wspólnego domkniętych zbiorów wypukłych minimalizującego pewną funkcję wypukłą. Wymaganie to prowadzi do metodologii superioryzacji, która umiejscowiona jest pomiędzy metodami dla dopuszczalności wypukłej, a minimalizacją wypukłą z ograniczeniami. Podamy metodę, która sekwencyjnie stosuje algorytm dla ciągu zadań dopuszczalności wypukłej. Metoda używa projekcji subgradientowych ze sterowaniem poziomu oraz ogólniejszych od nich operatorów quasi-nieoddalających, natomiast nie wymaga wyznaczania kosztownych rzutów metrycznych.