Menu

May 30, 2017, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (30 maja, godz. 14.15, s. 237) prof. Bolesław Kacewicz (AGH) przedstawi referat pt. ,,Adaptacja i jej potencjalne przewagi w obliczeniach numerycznych''.

Streszczenie. We shall discuss advantages of adaptive information and adaptive mesh selection in the numerical solution of computational problems. We pay most attention to initial-value problems with regular or piecewise regular right-hand side functions.