Menu

Nov. 7, 2017, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (7 listopada, godz. 14.15, s. 237) prof. Anna Bartkowiak przedstawi referat pt. ,,Metoda NMF w znajdywaniu podgrup w danych medycznych''.

Streszczenie. NMF to Non-negative Matrix Factorization, czyli nieujemna faktoryzacja macierzy danych, wylansowana przez Lee i Seunga (1999). Będą rozważane dwa algorytmy (classic i symmetric) wykazujące na początkowym etapie pewne podobieństwa do metod 'k-means' i 'spectral clustering'.

Przedmiotem analizy będą dane spirometryczne zebrane przez prof. J. Liebharta; zawierają one pomiary pacjentów o trzech stanach układu wentylacyjnego: obturacja, restrykcja i stan normalny. Pokazane są problemy z przygotowaniem danych do właściwej analizy statystyczno-matematycznej, a następnie z wyciągnięciem wniosków.