Menu

Dec. 19, 2017, 2:15 p.m.

Na ostatnim w tym roku seminarium Zakładu Metod Numerycznych (19 grudnia, godz. 14.15, s. 237) dr hab. Mieczysław Wodecki (PWr) przedstawi referat pt. ,,Metody lokalnych poszukiwań na ograniczonym obszarze przestrzeni rozwiązań''.

Streszczenie. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących przestrzeni rozwiązań silnie NP-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej. Statystyczny rozkład minimów lokalnych umożliwia weryfikację hipotezy dotyczącej Wielkiej Doliny. Własności przestrzeni pozwalają na znaczne ograniczenie obszaru poszukiwań i są stosowane w konstrukcjach algorytmów metaheurystycznych.