Menu

Jan. 16, 2018, 2:15 p.m.

Na pierwszym w tym roku seminarium Zakładu Metod Numerycznych (16 stycznia, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Keller (PW) przedstawi referat pt. ,,Obliczaniu ciągów i szeregów funkcji Bessela pierwszego rodzaju w systemach Maple i Matlab''.

Streszczenie. Szeregi funkcji Bessela pierwszego rodzaju pojawiają się w wielu zagadnieniach z zakresu fizyki i astronomii. Niemal w każdym systemie obliczeń numerycznych czy matematycznych zawarte są podprogramy obliczające wartości tych funkcji, co sprawia, że obecnie niemal nikt już się tym zagadnieniem nie zajmuje. W referacie pokażemy jednak, że wykorzystując znane zależności dla funkcji Bessela oraz wprowadzając pewne nowe oszacowania, można zaproponować algorytmy dokładniejsze i znacznie wydajniejsze niż funkcje biblioteczne.