Menu

March 13, 2018, 2:15 p.m.

Na pierwszym w semestrze letnim seminarium Zakładu Metod Numerycznych (13 marca, godz. 14.15, s. 237) zespół w składzie mgr. Filip Chudy i dr hab. Paweł Woźny przedstawi referat pt. ,,Nowe własności dualnych wielomianów Bernsteina''.

Streszczenie. W pierwszej części referatu dokonamy przeglądu wyników teoretycznych oraz zastosowań związanych z dualnymi wielomianami Bernsteina. Następnie skupimy się na odkrytych ostatnio własnościach różniczkowych i rekursywnych wspomnianych wielomianów. Uzyskanie nowych zależności rekurencyjnych pozwala m.in. zaproponować szybkie algorytmy obliczania wartości dualnych wielomianów Bernsteina i ich kombinacji liniowych.