Menu

May 15, 2018, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (15 maja, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Rajba i dr hab. Mieczysław Wodecki (PWr) przedstawią referat pt. ,,Własności eliminacyjne – metody przeglądu pośredniego elementów przestrzeni rozwiązań problemów optymalizacji dyskretnej''.

Streszczenie. W konstrukcjach najlepszych obecnie algorytmów metaheurystycznych rozwiązywania klasycznych problemów optymalizacji dyskretnej stosowane są tzw. bloki. Posiadają one własności umożliwiające eliminację z procesu poszukiwań pewnych podzbiorów przestrzeni rozwiązań. Dzięki temu można w krótszym czasie otrzymać lepsze rozwiązania. Przedstawimy nowe konstrukcje bloków oraz ich uogólnienia, w szczególności dla problemów z niepewnymi danymi reprezentowanymi przez zmienne losowe.