Menu

April 29, 2023, 10:46 a.m.

Zapraszamy uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy zostaną uruchomione 1 września 2023 roku w szkołach podstawowcych nr 3 (ul. Bobrza) oraz nr 76 (ul. Wandy). Test sprawdzający kompetencje uczniów oraz spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 20 maja 2023r. o godz. 10 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław).
 
Jednym z elementów oferty jest sprawdzony i realizowany od lat z licznymi sukcesami program nauki programowania i algorytmiki, któremu patronujemy. Więcej informacji o sukcesach uczniów, a także o szczegółach rekrutacji na stronie wydziału.
 
Klasy Uniwersyteckie SP3 I SP76