Menu

Feb. 15, 2024, 6:47 p.m.

Zapraszamy uzdolnionych uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy zostaną uruchomione 1 września 2024 roku w szkołach podstawowych nr 3 (ul. Bobrza) oraz nr 76 (ul. Wandy). Test oraz spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 8 czerwca 2024r. o godz. 10 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, test – sala 25, spotkanie organizacyjne – sala 119).

Jednym z elementów oferty jest sprawdzony i realizowany od lat z licznymi sukcesami program nauki programowania i algorytmiki, któremu patronujemy. Więcej informacji o sukcesach uczniów, a także o szczegółach rekrutacji na stronie wydziału.
 
Klasy Uniwersyteckie SP3 i SP76