Menu
Pracownicy samodzielni
dr hab. Dariusz Biernacki room 242, phone 71 375 7815
dr hab. Marcin Bieńkowski room 343, phone 71 375 7838
prof. Jarosław Byrka room 244, phone 71 375 7817
prof. Witold Charatonik room 347, phone 71 375 7839
dr hab. Jan Chorowski room 203, phone 71 375 7808
dr hab. Jean-Marie de Nivelle
dr hab. Artur Jeż room 342, phone 71 375 7837
prof. Tomasz Jurdziński room 245, phone 71 375 7820
dr hab. Emanuel Kieroński room 304, phone 71 375 7821
prof. Krzysztof Loryś room 346, phone 71 375 7035
prof. Jerzy Marcinkowski room 345, phone 71 375 7034
dr hab. Jan Otop room 336, phone 71 375 7833
prof. Leszek Pacholski room 306, phone 71 375 7823
dr hab. Katarzyna Paluch room 304, phone 71 375 7821
dr hab. Marek Piotrów room 348, phone 71 375 7840
dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński room 203, phone 71 375 7808
dr hab. Paweł Woźny room 243, phone 71 375 7816
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr Marek Adamczyk room 342, phone 71 375 7837
mgr Krystian Bacławski room 324, phone 71 375 7830
dr Sandip Banerjee room 307, phone 71 375 7849
dr Małgorzata Biernacka room 339, phone 71 375 7836
dr Martin Böhm room 240, phone 71 375 7813
mgr Filip Chudy room 326, phone 71 375 7036
mgr Paweł Garncarek room 340
dr Paweł Gawrychowski room 343, phone 71 375 7838
dr inż. Leszek Grocholski room 236, phone 71 375 7804
dr Łukasz Jeż room 323, phone 71 375 7829
dr Witold Karczewski room 239, phone 71 375 7812
dr Jakub Kowalski room 324, phone 71 375 7830
dr Antoni Kościelski room 311, phone 71 375 7825
mgr inż. Artur Kraska room 204, phone 71 375 7809
dr Paweł Laskoś-Grabowski room 307, phone 71 375 7849
dr Andrzej Łukaszewski room 337, phone 71 375 7834
dr Marek Materzok room 336, phone 71 375 7833
dr Francisco Meléndez room 338, phone 71 375 7835
dr Jakub Michaliszyn room 336, phone 71 375 7833
dr Marcin Młotkowski room 303, phone 71 375 7032
dr Rafał Nowak room 240, phone 71 375 7813
mgr Krzysztof Nowicki
dr Maciej Piróg room 307, phone 71 375 7849
dr Łukasz Piwowar room 337, phone 71 375 7834
mgr Piotr Polesiuk room 338, phone 71 375 7835
mgr Zdzisław Płoski room 236, phone 71 375 7804
dr Paweł Rajba room 239, phone 71 375 7812
dr Paweł Rychlikowski room 302, phone 71 375 7819
mgr Paweł Rzechonek room 308, phone 71 375 7831
dr Filip Sieczkowski room 308, phone 71 375 7831
dr Grzegorz Stachowiak room 312, phone 71 375 7826
dr Marek Szykuła room 312, phone 71 375 7826
dr Przemysław Uznański room 323, phone 71 375 7829
dr Piotr Wieczorek room 338, phone 71 375 7835
mgr inż. Tomasz Wierzbicki room 303
dr Piotr Witkowski room 311, phone 71 375 7825
dr Wiktor Zychla room 302, phone 71 375 7819
Doktoranci
mgr Fateme Abbasi room 325, phone 71 375 7918
mgr Neda Abbasi Shahkooh room 340
Bartosz Bednarczyk room 325, phone 71 375 7918
mgr Maciej Buszka room 340
mgr Tomasz Drab room 340
mgr Bartłomiej Dudek room 327, phone 71 375 7832
mgr Robert Ferens room 305, phone 71 375 7920
mgr Adam Gańczorz room 202, phone 71 375 7807
mgr Shamkhal Hajiyev room 325, phone 71 375 7918
mgr Wojciech Janczewski room 305, phone 71 375 7920
mgr Maksim Koltsov room 340
mgr Michał Kowalczykiewicz room 202, phone 71 375 7807
mgr Robert Kraus room 326, phone 71 375 7036
mgr Piotr Lisowski room 325, phone 71 375 7918
mgr Aleksander Łukasiewicz room 325, phone 71 375 7918
mgr inż. Radosław Miernik room 204, phone 71 375 7809
mgr Piotr Ostropolski-Nalewaja room 327, phone 71 375 7832
mgr Karol Pokorski room 327, phone 71 375 7832
mgr inż. Mateusz Pyzik room 305, phone 71 375 7920
mgr Mansooreh Shoghi room 326, phone 71 375 7036
mgr Michał Stypułkowski room 202, phone 71 375 7807
mgr Mikołaj Słupiński room 202, phone 71 375 7807
mgr Mateusz Wasylkiewicz room 305, phone 71 375 7920
Emerytowani pracownicy
dr hab. Anna Bartkowiak room 128, phone 71 375 7818
prof. Stanisław Lewanowicz room 128, phone 71 375 7818
prof. Maciej M. Sysło room 128, phone 71 375 7818
dr Adam Szustalewicz room 128, phone 71 375 7818
Pozostali pracownicy
Denis Kaniewski room 125, phone 71 375 7806
inż. Wojciech Leśniewski room 125, phone 71 375 7806
Janusz Marciniak room 127, phone 71 375 7805, 695 652 136
mgr inż. Beata Rusiecka room 234, phone 71 375 7800
inż. Anna Smolińska room 232, phone 71 375 7887
mgr Aleksandra Stachowiak room 234, phone 71 375 7846
Magdalena Szymańska room 127, phone 71 375 7805, 695 650 711
mgr Katarzyna Wodzyńska room 232, phone 71 375 7824